İnternet Sitesi Kullanım Koşulları

OLMADI KAÇARIZ‘a hoş geldiniz!

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, www.olmadikacariz.net.com uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz ve sitedeki ürünleri satın alabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. İlaveten, işbu Kullanım Koşulları ile, “satın alma siparişinizin onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi” de önemle belirtmek isteriz. OLMADI KAÇARIZ YAPIM PRODÜKSİYON VE ORGANİZASYON TİCARET LTD.ŞTİ. ve www.omadikacariz.net (ikisi birlikte “OLMADI KAÇARIZ” olarak anılacaktır), herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girer. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasını düzenli olarak takip edin. OLMADI KAÇARIZ’dan herhangi bir ürün ve sair bir hizmetin satın alınması ile ilgili olarak ise, Sitemizde yer alan, “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme”, “Politikalar ve Satış Sözleşmesi” ve ayrıca “Gizlilik Beyanı” hükümlerinin okunması ve incelenmesi gerekmektedir.

Hükümleri:


1- Sitenin içeriği ve yazılımı, OLMADI KAÇARIZ’ a ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır. Lütfen bu uyarıyı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyin veya kaldırmayın ya da değiştirmeyin.

2- Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, Siteden, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, ürün satın alma ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, OLMADI KAÇARIZ tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiç bir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri/dijital yayınları  herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Site veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak veri tabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler, Türk Ceza Kanunu’nun 243/1. maddesinde ifade olunan ‘bilişim sistemine yetkisiz giriş yapma’ eylemini gerçekleştirdiklerinden dolayı bu kanun gereği olmak üzere cezalandırılmaları amacıyla OLMADI KAÇARIZ tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulacaktır.

3- Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda OLMADI KAÇARIZ ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri ya da sair herhangi bir bilgiyi, unsuru çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, sair bir tasarrufa konu etmeyeceğinizi, OLMADI KAÇARIZ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. OLMADI KAÇARIZ, sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda OLMADI KAÇARIZ’ a herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılar OLMADI KAÇARIZ’ın her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, OLMADI KAÇARIZ’ın yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır.

OLMADI KAÇARIZ’ın çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Yetkisiz ürün veya hizmet satışı, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

4- OLMADI KAÇARIZ’ı, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan yetkisiz bir şekilde kullanan kullanıcıların hak ve imtiyazları sona erdirilecektir. Özellikle, bu siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya sair haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı menetme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Bir kullanıcının bu siteyi yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ya da sair bir üçüncü kişinin OLMADI KAÇARIZ’a bildirimde bulunması ya da ihlalin bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması ya da OLMADI KAÇARIZ’ın durumdan herhangi bir şekilde şüphelenmesi/endişe duyması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının bu siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilecektir.

5- Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka/mevzuata uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren ve/veya içerikleri siteye gönderen kişilerin sorumluluğundadır. OLMADI KAÇARIZ, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin/yayınların ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka/mevzuata uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi haksız/hukuka aykırı kullanmanızdan dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları tazmin edeceğinizi de kabul etmektesiniz., Siteyi kullanırken, ilgili mevzuat hükümlerine uyacağınızı faaliyetleriniz ile ilgili olarak mevzuat hükümlerine uymamanız nedeni ile gerek OLMADI KAÇARIZ ve gerekse de 3. kişiler nezdinde doğacak her türlü sorumluluğun bizzat kendinize ait olacağını, bu sorumluluklar nedeni ile OLMADI KAÇARIZ’dan geriye dönük herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, keza bu madde kapsamında OLMADI KAÇARIZ’a yönelebilecek olası talepleri ve zararları derhal tazmin edeceğinizi beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

6- OLMADI KAÇARIZ, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, OLMADI KAÇARIZ, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaat vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. OLMADI KAÇARIZ, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. OLMADI KAÇARIZ, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. OLMADI KAÇARIZ sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiçbir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. OLMADI KAÇARIZ, sitenin kullanılmasından ya da OLMADI KAÇARIZ hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

7- OLMADI KAÇARIZ; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, OLMADI KAÇARIZ kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya OLMADI KAÇARIZ hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. OLMADI KAÇARIZ; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

8- OLMADI KAÇARIZ’ın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve OLMADI KAÇARIZ’ın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

9- OLMADI KAÇARIZ, Site’de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. OLMADI KAÇARIZ, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

10- OLMADI KAÇARIZ, Site üzerinden, OLMADI KAÇARIZ’ın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallere, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu linkler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portaller, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portaller veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OLMADI KAÇARIZ’ın herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

11- OLMADI KAÇARIZ, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı OLMADI KAÇARIZ’ın kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12- İşbu Kullanım Koşulları, OLMADI KAÇARIZ Satış Politikasını ve Beyanını da kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Satış Politikası ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

13- Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, siteye ve/veya hükümlerine ilişkin herhangi bir ihtilafın doğması durumunda İstanbul mahkemelerinin ve icra dairelerinin görevli ve yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

14- Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, OLMADI KAÇARIZ Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.

15-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

OLMADI KAÇARIZ Site dâhilinde erişilen veya İçerik Sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve OLMADI KAÇARIZ  Sitesi’nin (sınırlı olmamak kaydıyla Site Veri tabanı, Ara yüzü, tasarım, metin, kodlar da dahil) tüm elemanları OLMADI KAÇARIZ’a  ait ve/veya OLMADI KAÇARIZ tarafından üçüncü kişi veya kişilerden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

Sitede kullanılmakta olan ürün, hizmet, resim, grafik, fotoğraf, dijital yayın ve benzeri türden içerik OLMADI KAÇARIZ’a aittir ya da yasal sahiplerinden izin alınarak kullanılmaktadır. Bu tür içeriklerin, Site içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açabilir.

OLMADI KAÇARIZ; hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Bu nedenle de geçerli telif hakkı sahiplerinin belirtilmesi amacıyla, Site içerisinde yer verilen her türden içeriğe ilişkin olmak üzere içeriğin elde edildiği kaynak adı ve site adresi ile içeriğin hangi lisans altında elde edildiğine ilişkin uygun açıklamaya gereken sayfalarda yer verilmiştir. Kullanıcılar ve İçerik Sağlayıcılar, OLMADI KAÇARIZ hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin OLMADI KAÇARIZ’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

Bu madde kapsamında, OLMADI KAÇARIZ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde; Sitede yer alan hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, logo ve ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

16-OLMADI KAÇARIZ, dilediği zaman Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir, iptal edebilir. İşbu Kullanım Koşulları ve diğer tüm bildirimler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler.

17- İşbu koşulları 17 maddeden oluşmaktadır. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, OLMADI KAÇARIZ Sitesini kullanmayınız.

OLMADI KAÇARIZ YAPIM 

PRODÜKSİYON VE ORGANİZASYON TİCARET LTD. ŞTİ.
Mersis No: 0641031764700010
Tic.Sic.No: 836959