Satış Politikaları ve Satış Sözleşmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 3. maddesi uyarınca, OLMADI KAÇARIZ YAPIM PRODÜKSİYON VE ORGANİZASYON TİCARET LTD.ŞTİ  

(Bundan böyle “OLMADI KAÇARIZ” olarak adlandırılacaktır) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde güncel şekilde yer almaktadır. OLMADI KAÇARIZ olarak hedefimiz; sitemizde yer alan ürün ve hizmetleri en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, müşteri olarak sizi memnun kılacak ve olmadikacariz.net deki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak ve/veya sipariş/satın alma işlemlerini gerçekleştirerek, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve/veya sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, Yardım sayfasını ziyaret etmenizi ve/veya bizimle sitemizde belirtilen iletişim kanallarından iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden ürün veya hizmet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dolayısı ile sitemizden ürün veya hizmet satın aldığınızda, ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Ayrıca, siparişinizi onaylayarak; ürün veya hizmet satın almadan önce; a) firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini b) satın aldığınız ürün ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam ürün/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları c) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini d) uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmeye dair bilgileri e) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan önce, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onay ile “satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz” konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

Ürün, Hizmet ve Dijital Platform Ürünü ile ilgili Şart ve Koşullar:

1. OLMADI KAÇARIZ, yetkili site olarak, satın aldığınız dijital ürünü düzenleyen “organizatör, etkinlik mekanı, kulüp veya tiyatrolar” (Bundan böyle her biri “Etkinlik Organizatörü” diye anılacaktır) adına veya kendi adına satar. Bu ürünü satın alan kişi, dijital ürünü hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bu dijital ürünü, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan dijital ürün, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, dijital ürünün ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan dijital ürün, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz.

2. Dijital ürünlerin satışı, her biri 1 (bir) dijital ürün adedi ile sınırlıdır. Bu sayı, sipariş ve satın almanın ilk aşamalarında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız ürün alımlarının önüne geçmektir. Dijital ürün alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edersek, dijital ürün alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, OLMADI KAÇARIZ, belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan ürünleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Otomatik vasıtaların kullanımı suretiyle dijital ürün satın alınması, kesinlikle yasaktır.

3. Sitemizde satışı yapılan tüm ürünler ve hizmetler (Dijital ürünler de dahil), yalnızca “olmadikacariz.net” aracılığıyla satılır. Bazı durumlarda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü’nün kararı ile ilave dijital ürün satışa çıkarılabilir, ancak; bu kapasite veya dijital ürün mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz.

4. Satın aldığınız ürünler (dijital ürünler hariç) için teslimat şekli olarak “kurye” seçeneğini seçerseniz, teslimatta sorun yaşamamak için adres ve teslimatı alacak kişinin bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. Kurye bedeli, satın alma işlemi sırasında “kurye bedelinden” bilgilendirilmek kaydı ile kredi kartınızdan tahsil edilir bu nedenle kuryeye herhangi bir ödeme yapmayın. Teslimat bölgeleri haricinde bir adres vermeniz durumunda teslimat yapılamamaktadır. Teslimat sırasında Mail Order talep Formu veya Teslimat Formu imzalatılabilir.

5. Sipariş verip, satın aldığınız “dijital ürünler” fiziki olarak size teslim edilmeyecektir. Ancak; dijital ürünler Site üzerinde ve belirlenen zamanda gösterime sunulacak ve satın alma sonrasında size bildirilecek yöntemle dijital ürüne erişiminiz sağlanacaktır.

6. Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedür Site üzerinden duyurulur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden OLMADI KAÇARIZ sorumlu olmayıp, Organizatör sorumludur. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında yapılan duyurulardan bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatörü’nden gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte dijital ürün sahiplerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten mutlak surette haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.

7. Kural olarak, tüm ürün ve hizmet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (e-g-ğ ve h) maddelerine istinaden satın aldığınız ürün ve hizmetlere dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan dijital ürün bilgilerinin herhangi bir şekilde kaybolması, site üzerinden erişilememesi, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, dijital ürün değiştirme veya yeni dijital ürün ile değiştirme ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan dijital ürünler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Para iadesi ise; satın alınan dijital ürünün satın alınan bedeli ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında dijital ürün bedeli iadesi yapılamaz. Bu kapsamda OLMADI KAÇARIZ hiçbir sorumluluk üstlenmez.

8. Kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size dijital ürün satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” dikkatlice okumanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi etkinlik organizatörü ile paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile, size dijital ürün satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan OLMADI KAÇARIZ sorumlu olmayacaktır.

9. Dijital ürünlerin gösterimi için sınırlı zaman aralığında Site üzerinden erişiminiz sağlanacaktır. Belirlenen süreler harici erişim isteklerinize OLMADI KAÇARIZ hiçbir garanti veremez ve sorumlu değildir.

10. Dijital ürünlerin ve site üzerinde satışı yapılan diğer bütün sesli ve görüntülü ürünlerin kaydedilmesi, çoğaltılması, izleme dışında herhangi bir başka amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağı ihlal edenler hakkında OLMADI KAÇARIZ gerekli kanuni haklarını kullanarak, yasal yollardan tazminat talebinde bulunacaktır.

11. OLMADI KAÇARIZ, ürünler ve hizmetler üzerinde yazılı bedel dışında, ürün ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Siz, OLMADI KAÇARIZ’ın sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, OLMADI KAÇARIZ’ı sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

12. Web sitemiz Türkçe olarak hazırlanmıştır.

13. Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Bu onayın, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilmesi mümkün olduğundan, sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, “elektronik ileti gönderilmesi” bölümündeki onay işaretini kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz.
Ayrıca, hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair sizlerin bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de hukuken mümkündür.
Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.

14. İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, OLMADI KAÇARIZ tarafından saklanmakta olup, dilerseniz sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkân sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.

15. Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları, “Gizlilik Beyanı” kısmında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşmeyle birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

16. Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Dolayısı ile ürün veya hizmeti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

17. OLMADI KAÇARIZ, sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, biletinizi satın aldığınız etkinliğin organizatörü haricinde üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Buna karşın, kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile bile paylaşılmasını istemez iseniz, siparişi tamamlamadan önce bizlere  “etkinlik@olmadikacariz.net” e-mail adresinden ulaşmanız gerekmektedir. Zira, bazı organizatörler, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere ürün veya hizmet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Sitemizin, “Gizlilik Beyanı” bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, “Gizlilik Beyanı”nın işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.

18. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. OLMADI KAÇARIZ; ürün veya hizmetinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm tüketicileri önceden bilgilendirmiş olup, ürün veya hizmeti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz.

18 maddeden müteşekkil işbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da ürün satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulh ile gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden ürün veya hizmet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz. Ayrıca, sözleşmeden kaynaklı tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını ve işbu hükmün, “yetki sözleşme” mahiyetinde bir hüküm olduğunu da belirtiriz.

OLMADI KAÇARIZ YAPIM
PRODÜKSİYON VE ORGANİZASYON TİCARET LTD. ŞTİ.
Mersis No: 0641031764700010
Tic.Sic.No: 836959